Κατηγορίες
Η Πλατφόρμα

Αναστοχασμός

Το μοντέλο που περιγράφηκε σκοπεύουνε να το αναπτύξουμε και να το εμπλουτίσουμε σε συνεργασία με άλλους Α.Ο.Σ. στα πλαίσια της Π. Προς το παρόν το μοιραζόμαστε ώστε να αποτελέσει μια βάση ως προς τα χαρακτηριστικά που μπορεί να αποκτήσει μια πανελλαδική -και όχι μόνο- ομοσπονδία πάνω σε ελευθεριακές βάσεις.
Όλα τα παραπάνω φυσικά είναι μεταβλητά στον βαθμό που η Πλατφόρμα είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία εξελίσσεται συνεχώς και κατά συνέπεια θα πρέπει να εξελίσσονται μαζί της τόσο οι διαδικασίες όσο και τα μέλη της.

Αφήστε μια απάντηση