Αναστοχασμός

By | 06/04/2015

Το μοντέλο που περιγράφηκε σκοπεύουνε να το αναπτύξουμε και να το εμπλουτίσουμε σε συνεργασία με άλλους Α.Ο.Σ. στα πλαίσια της Π. Προς το παρόν το μοιραζόμαστε ώστε να αποτελέσει μια βάση ως προς τα χαρακτηριστικά που μπορεί να αποκτήσει μια πανελλαδική -και όχι μόνο- ομοσπονδία πάνω σε ελευθεριακές βάσεις.
Όλα τα παραπάνω φυσικά είναι μεταβλητά στον βαθμό που η Πλατφόρμα είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία εξελίσσεται συνεχώς και κατά συνέπεια θα πρέπει να εξελίσσονται μαζί της τόσο οι διαδικασίες όσο και τα μέλη της.