Κατηγορίες
Η Πλατφόρμα

Δομή

Η Π περιγράφεται δομικά ως ένα δίκτυο σε μορφή οριζόντιου πλέγματος, όπου οι διάφοροι κόμβοι του είναι οι συλλογικότητες και τα άτομα που επιλέγουν να την πλαισιώσουν. Στο πολιτικό μας πρόγραμμα αναφέρεται:
“ Ως προς το ποιοι θα θέλαμε να πλαισιώσουν αυτό το δίκτυο, στο μυαλό μας έχουμε ένα αρκετά πλατύ σχήμα που να μην εγκλωβίζεται σε ιδεολογικές αγκυλώσεις και παγιωμένες θέσεις συγκεκριμένων πολιτικών χώρων. Η πολιτική συμφωνία θα επιτυγχάνεται με την αποδοχή του θεωρητικού μας πυρήνα (Αυτονομία, Αυτάρκεια, Ισότητα – Α/Α/Ι) ”

2.1 Αυτόνομοι Οριζόντιοι Σχηματισμοί
Όσο αφορά τις συλλογικότητες αυτές μπορεί να είναι ομάδες, στέκια, συνελεύσεις, καταλήψεις, κολεκτίβες, αυτοοργανωμένοι χώροι, εγχειρήματα αλληλεγγύης, δίκτυα  κ.α.  (στο εξής Αυτόνομοι Οριζόντιοι Σχηματισμοί – Α.Ο.Σ.) που εργάζονται για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση και αυτονομία.
Η Π δημιουργήθηκε για όλους τους Α.Ο.Σ. που λειτουργούν αντιιεραρχικά και αντιεξουσιαστικά, που δουλεύουν βάσει ισότιμων εργασιακών σχέσεων, που δεν παλεύουν απλά για μια αισθητική βελτίωση της σημερινής κατάστασης αλλά για μια ουσιαστική μετατροπή της. Δεν υπάρχει χώρος σε αυτή για σχήματα που λαμβάνουν μέρος σε ή συνεργάζονται με καταπιεστικούς ή κομματικούς θεσμούς, σχήματα που έχουν δογματικές απόψεις ή συμπεριφορές και σχήματα που δεν είναι διατεθειμένα να παλέψουν συλλογικά για τις αξίες που προασπίζονται. Γενικά επιδιώκεται η σύμπραξη μεταξύ σχημάτων που με συνέπεια προσεγγίζουν και επιδιώκουν το διαφορετικό αυτό αξιακό σύστημα που χοντρικά συνοψίζεται με το τρίπτυχο Α/Α/Ι.
Βασικός στόχος της Π είναι να γίνει ένας πολιτικός φορέας που θα περιέχει τις δομές που θα επεξεργάζονται και θα υλοποιούν τις πολυεπίπεδες πρακτικές που στόχο θα έχουν το ξεπέρασμα του καπιταλισμού. Οι  Α.Ο.Σ. είναι κομβικής σημασίας για την Π διότι είναι οι δομές αυτές που θα αποτελέσουν τις αρτηρίες που μεταφέρουν και πραγματώνουν τα προτάγματα της Π με πρωταρχικό ωστόσο ζητούμενο για αυτές να συμπράττουν και να αλληλεπιδρούν δημιουργώντας ένα βιώσιμο σύστημα.

dimotiki_manual


Συμπόρευση – Οι τρόποι που μπορεί ένας Α.Ο.Σ. να πλαισιώσει την Π είναι δύο:
α) Ως Συγγενές Σχήμα (στο εξής Σ.Σ.), που είναι ο Α.Ο.Σ. ο οποίος δεν επιθυμεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να ενταχθεί και να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά στις διαδικασίες της Π αλλά συνυπογράφει και τη στηρίζει πολιτικά και υλικά.
β) Ως Τοπικός Κόμβος (στο εξής Τ.Κ.), που είναι ο Α.Ο.Σ που αφενός συνυπογράφει και αφετέρου επιθυμεί να λειτουργήσει ως ενεργός πυρήνας της Π σε τοπικό επίπεδο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες της, όπως διάφορες δράσεις, ομάδες εργασίας και ενώσεις.
Κάθε Α.Ο.Σ. που εντάσσεται στην Π ως Τ.Κ. οφείλει να συντάξει ένα κείμενο-τοποθέτηση περιγράφοντας τους στόχους του από τη σύμπραξη με την Π σε σχέση με το τρίπτυχο Α/Α/Ι. Το κείμενο αυτό αποτελεί πλέον την αφετηρία της συμμετοχής του και φυσικά κοινοποιείται στα υπόλοιπα μέλη της Π.

2.2 Άτομα
Η Π είναι ανοικτή προς όλα τα άτομα που συμφωνούν με τις βασικές της θέσεις και αξίες, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω, και που έχουν όρεξη να παλέψουν για αυτές με συνέπεια και σοβαρότητα. Η πλήρης ένταξη νέων μελών στο εγχείρημα της Π είναι σταδιακή και απαιτεί τόσο την συνειδητή αποδοχή των ήδη κατακτημένων στόχων όσο και την αναγκαία τριβή με τα ζητήματα που θέτει τόσο σε πρακτικό αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο.
Συμπόρευση – Θεωρείται προαπαιτούμενη η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ατόμου για την έως τώρα πορεία της Π διαδικτυακά, όπου μπορεί να βρει όλες τις θέσεις, αποφάσεις και τους στόχους που καθορίζουν το ιδεολογικό στίγμα της. Στη συνέχεια, και αφού ο/η ενδιαφερόμενος επικοινωνήσει και δηλώσει κάποια βασικά στοιχεία επικοινωνίας, θα ξεκινήσει η επαφή μαζί του.
Ακολουθεί η ένταξη σε κάποια από τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (στο εξής Θ.Ο.Ε.) που ήδη έχουν συσταθεί και λειτουργούν στα πλαίσια της Π, πάντα με πρωτοβουλία του νέου μέλους και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του. Ακολουθεί μια περίοδος προσαρμογής στην οποία το νέο μέλος συμμετέχει ισότιμα στις δραστηριότητες των Θ.Ο.Ε. με στόχο την επίτευξη των συλλογικών στόχων, πρακτικών και θεωρητικών. Κατά την περίοδο αυτή, πέραν της Θ.Ο.Ε. προτείνεται να παραβρίσκεται στις συνελεύσεις, που αποτελούν και το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορέσει από την αρχή της ένταξής του να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα της Π σε επίπεδο λειτουργιών και δομών. Η πλήρης ένταξή του στην Π γίνεται μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα ώστε το νέο μέλος να διαπιστώσει ότι πραγματικά θέλει και μπορεί να είναι συνεπές προς την Πλατφόρμα.
Υποστηρικτής – Σε αντιστοιχία με τα Σ.Σ. στην Π, υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για ένα άτομο να μπορεί να βρίσκεται κοντά και να υποστηρίζει το έργο της Π, χωρίς απαραίτητα να εμπλέκεται ενεργά στις διαδικασίες και το οργανωτικό της σχήμα. Το μέλος αυτό δεν μπορεί φυσικά να συναποφασίζει και να συμμετέχει στις συνελεύσεις, αλλά είναι σε θέση να συνδράμει όποτε και όσο μπορεί στην επίτευξη των  κοινών μας στόχων.
2.3 Κοινό Πλαίσιο
Αναζητώντας την ουσιαστική συμπόρευση επιζητούμε τη δέσμευση όλων των μελών της Π σε ένα ελάχιστο κοινά αποδεκτό πλαίσιο. Η συμμετοχή οπουδήποτε, είτε πρόκειται για Τ.Κ., είτε για μεμονωμένο άτομο, συνεπάγεται τα ακόλουθα:

  • Αποδοχή και στήριξη των βασικών αξιακών θέσεων της Π.
  • Συμμετοχή στις διαδικασίες της συνέλευσης. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος για έκτακτους λόγους δεν μπορεί να παραστεί θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως και να έχει φροντίσει να μεταφέρει σε άλλο μέλος οποιαδήποτε αναγκαία για τη συνέλευση εργασία του. Επίσης είναι το ίδιο υπεύθυνο για την ενημέρωση του μέχρι την επόμενη συνέλευση.
  • Ολοκλήρωση όποιας εργασίας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα ή ενημέρωση εγκαίρως της συνέλευσης για τυχόν αδυναμία του.
  • Συμμετοχή σε μία τουλάχιστον Θ.Ο.Ε. ή Τ.Κ. Σε περίπτωση αδυναμίας ένταξης σε μία υπάρχουσα δομή υπάρχει πάντα η δυνατότητα αρχικής συγκρότησης Θ.Ο.Ε. στα πλαίσια της Π, χωρίς παράλληλα να περιορίζεται η δυνατότητα αυτόνομης δράσης.
  • Συνεισφορά στην οικονομική αυτάρκεια της Π. Το μέγεθος της εισφοράς εξαρτάται από το ίδιο το μέλος και τις δυνατότητές του.
    Ισότιμη και ελεύθερη συμμετοχή στον καθορισμό των στόχων, στην ιεράρχηση των θεμάτων και στη λήψη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.
  • Πλήρη πρόσβαση στις δομές, τις πληροφορίες και στα δίκτυα της Π.

Αφήστε μια απάντηση