Κατηγορίες
Η Πλατφόρμα

Συμμετέχουν

Αναρχική συλλογικότητα Οκτάνα

Συνεταιριστική κοινότητα αυτάρκειας Από Κοινού 

Becollective

Κατηγορίες
Η Πλατφόρμα

Τι είναι η Πλατφόρμα;

Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός δικτύου το οποίο θα προσπαθήσει να συνενώσει σε ένα οριζόντιο πλέγμα τις δομές εκείνες που προσπαθούν στο πολιτικό-κοινωνικό πεδίο να πραγματώσουν προτάγματα σχετικά με την αυτονομία, την αυτάρκεια και την ισότητα, όπως τα περιγράφουμε παρακάτω. Επιπροσθέτως, θέλουμε ο κόσμος που συμμετέχει, είτε ενεργά είτε περιφερειακά, σε αυτές τις διαδικασίες, να μπορεί να βρει χώρο να ενσωματωθεί και να συμπράξει σε αυτόν τον σχηματισμό για την διασπορά των προταγμάτων και αυτό γιατί θεωρούμε θεμιτό και απαραίτητο, παράλληλα με οποιαδήποτε μεγάλη κοινωνικό-πολιτική αλλαγή, να δημιουργούνται και οι δομές που θα ανταποκρίνονται στα προτάγματα αυτά και στην κοινωνία που οραματιζόμαστε.

Δε στοχεύουμε να συμβάλουμε σε μια “διαχείριση” της φτώχειας μέσα στον καπιταλισμό, αλλά στον ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, δεν θα αρκεστούμε σε μια ασαφή καταγγελία του σημερινού πολιτικοκοινωνικού συστήματος αλλά θα επιδιώξουμε έμπρακτα μέσω αυτού του εγχειρήματος να βάλουμε ένα λιθαράκι στο ξεπέρασμα και την ανατροπή του.

Διάβασε τη  μπροσούρα της Πλατφόρμας να δεις κατ’ αρχάς αν σε ενδιαφέρει.

Εάν κρίνεις, προώθησέ το σε ανθρώπους που συντάσσονται κατ’ αρχάς με τα προτάγματά μας για Αυτονομία, Αυτάρκεια και Ισότητα.

 

Κατηγορίες
Η Πλατφόρμα

Λειτουργία

Το βασικό λειτουργικό κύτταρο και η κινητήρια δύναμη της Π είναι οι συνελεύσεις των μελών της. Πρόκειται για το μοναδικό τόπο όπου παράγεται ο πολιτικός λόγος της, καθορίζονται οι στόχοι και διαμορφώνεται η πορεία. Η ποικιλία των συνελεύσεων είναι μεγάλη, τόσο στα οργανωτικά επίπεδα όσο και στα θεματικά πλαίσια, παραμένοντας πάντα ο καθοριστικός πυλώνας της συνολικής δομής καθώς αποτελεί την μοναδική υγιή, δυναμική και ισότιμη βάση ανάπτυξής της. Παρακάτω αναλύονται οι επιμέρους διαδικασίες των συνελεύσεων που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και παράλληλα η αντιεραρχική και εύρυθμη λειτουργία της Π.

Συμμετοχή – Επιδιώκεται οι συνελεύσεις να γίνονται με ολομέλεια, καθώς είναι βασικό ζητούμενο οι αποφάσεις τους να εκφράζουν και ταυτόχρονα να συνδιαμορφώνονται από όλα τα μέλη. Θα αποτελούσε σαφή αντίφαση ως προς το αξιακό  υπόβαθρο της Π εάν οι αποφάσεις αυτές δεν είναι κτήμα όλων και η συμμετοχή ανάγκη στον καθένα μας.
Παρ’ όλα αυτά η απαρτία των μελών δεν ορίζεται με κάποιο ικανό αριθμό ή ποσοστό συμμετεχόντων αλλά αφήνεται στην ίδια τη συνέλευση να αποφασίσει ή όχι τη σύγκλισή της. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η θεματολογία και ειδικότερα το εύρος και η βαρύτητα των αποφάσεων θα πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με τη συμμετοχή.
Σε περίπτωση που κάποια μέλη της συνέλευσης απουσιάζουν επανειλημμένα θα πρέπει να διευκρινίζουν τον λόγο της απουσίας τους. Αυτό καθίσταται αναγκαίο κυρίως όσο αφορά τις εσωτερικές-απολογιστικές διεργασίες της συνέλευσης. Ο επαναπροσδιορισμός της ίδιας της συνέλευσης όσο αφορά τη λειτουργία της, τη στοχοθεσία της και τους συσχετισμούς των μελών της οφείλει να είναι μία συνεχής διαδικασία.

Κατηγορίες
Η Πλατφόρμα

Δομή

Η Π περιγράφεται δομικά ως ένα δίκτυο σε μορφή οριζόντιου πλέγματος, όπου οι διάφοροι κόμβοι του είναι οι συλλογικότητες και τα άτομα που επιλέγουν να την πλαισιώσουν. Στο πολιτικό μας πρόγραμμα αναφέρεται:
“ Ως προς το ποιοι θα θέλαμε να πλαισιώσουν αυτό το δίκτυο, στο μυαλό μας έχουμε ένα αρκετά πλατύ σχήμα που να μην εγκλωβίζεται σε ιδεολογικές αγκυλώσεις και παγιωμένες θέσεις συγκεκριμένων πολιτικών χώρων. Η πολιτική συμφωνία θα επιτυγχάνεται με την αποδοχή του θεωρητικού μας πυρήνα (Αυτονομία, Αυτάρκεια, Ισότητα – Α/Α/Ι) ”

2.1 Αυτόνομοι Οριζόντιοι Σχηματισμοί
Όσο αφορά τις συλλογικότητες αυτές μπορεί να είναι ομάδες, στέκια, συνελεύσεις, καταλήψεις, κολεκτίβες, αυτοοργανωμένοι χώροι, εγχειρήματα αλληλεγγύης, δίκτυα  κ.α.  (στο εξής Αυτόνομοι Οριζόντιοι Σχηματισμοί – Α.Ο.Σ.) που εργάζονται για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση και αυτονομία.
Η Π δημιουργήθηκε για όλους τους Α.Ο.Σ. που λειτουργούν αντιιεραρχικά και αντιεξουσιαστικά, που δουλεύουν βάσει ισότιμων εργασιακών σχέσεων, που δεν παλεύουν απλά για μια αισθητική βελτίωση της σημερινής κατάστασης αλλά για μια ουσιαστική μετατροπή της. Δεν υπάρχει χώρος σε αυτή για σχήματα που λαμβάνουν μέρος σε ή συνεργάζονται με καταπιεστικούς ή κομματικούς θεσμούς, σχήματα που έχουν δογματικές απόψεις ή συμπεριφορές και σχήματα που δεν είναι διατεθειμένα να παλέψουν συλλογικά για τις αξίες που προασπίζονται. Γενικά επιδιώκεται η σύμπραξη μεταξύ σχημάτων που με συνέπεια προσεγγίζουν και επιδιώκουν το διαφορετικό αυτό αξιακό σύστημα που χοντρικά συνοψίζεται με το τρίπτυχο Α/Α/Ι.
Βασικός στόχος της Π είναι να γίνει ένας πολιτικός φορέας που θα περιέχει τις δομές που θα επεξεργάζονται και θα υλοποιούν τις πολυεπίπεδες πρακτικές που στόχο θα έχουν το ξεπέρασμα του καπιταλισμού. Οι  Α.Ο.Σ. είναι κομβικής σημασίας για την Π διότι είναι οι δομές αυτές που θα αποτελέσουν τις αρτηρίες που μεταφέρουν και πραγματώνουν τα προτάγματα της Π με πρωταρχικό ωστόσο ζητούμενο για αυτές να συμπράττουν και να αλληλεπιδρούν δημιουργώντας ένα βιώσιμο σύστημα.

dimotiki_manual

Κατηγορίες
Η Πλατφόρμα

Οργάνωση

Όπως έχουμε περιγράψει, σκοπός της Π είναι η δικτύωση με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ανατρεπτικού πλέγματος φορέων του τριπτύχου Α/Α/Ι. Για άλλη μια φορά, η ύπαρξη του φαντασιακού καθίσταται παραπάνω από χρήσιμη για τη σκιαγράφηση  του δικτύου αυτού. Ωστόσο, γνωρίσουμε πολύ καλά τους κινδύνους που ελλοχεύουν στη σκιαγράφηση αυτή, κίνδυνοι οι οποίοι βασίζονται στην πιθανή αντίφαση μεταξύ αυτοθέσμισης και διευρυμένης πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης, κίνδυνοι που εξαρτώνται άμεσα από έννοιες αφηρημένες όπως «κλίμακα» και «πολιτισμός», κίνδυνοι που γενικά μας υπενθυμίζουν τα όρια μεταξύ φαντασιακού και  πραγματικότητας, αλλά που θαρραλέα θα καλεστούμε να ξεπεράσουμε. Λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα αυτή, θα περιγράψουμε ένα οργανωτικό μοντέλο ομοσπονδιοποίησης σε πανελλαδικό επίπεδο που θεωρούμε ότι εφάπτεται στο θεωρητικό μας πυρήνα. Γνωρίζοντας όμως πως οι αποφάσεις, όσο και ο τρόπος λήψης τους, οφείλουν να συμβαδίζουν με το οργανωτικό επίπεδο που λαμβάνονται και φυσικά αφορούν, δεν μπορούμε παρά να μείνουμε στο επίπεδο των προτάσεων. Παράλληλα όμως, θεωρούμε καίριο το να βρεθεί αυτός ο κοινός θεωρητικός και οργανωτικός παρονομαστής που θα μας κάνει ορατούς σε σύνολο και μετρήσιμους σαν πολιτική δύναμη που θα δώσει τις μάχες της για μια ελευθεριακή και αυτοοργανωμένη κοινωνία,  συντεταγμένα και οργανωμένα, όχι αφηρημένα.

ομοσπονδια2

Κατηγορίες
Η Πλατφόρμα

Αναστοχασμός

Το μοντέλο που περιγράφηκε σκοπεύουνε να το αναπτύξουμε και να το εμπλουτίσουμε σε συνεργασία με άλλους Α.Ο.Σ. στα πλαίσια της Π. Προς το παρόν το μοιραζόμαστε ώστε να αποτελέσει μια βάση ως προς τα χαρακτηριστικά που μπορεί να αποκτήσει μια πανελλαδική -και όχι μόνο- ομοσπονδία πάνω σε ελευθεριακές βάσεις.
Όλα τα παραπάνω φυσικά είναι μεταβλητά στον βαθμό που η Πλατφόρμα είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία εξελίσσεται συνεχώς και κατά συνέπεια θα πρέπει να εξελίσσονται μαζί της τόσο οι διαδικασίες όσο και τα μέλη της.